కోజ్హుక్కట్టై

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 40 నిముషాలు
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 720
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం ని నానపెట్టి వడకట్టి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి  
 • బియ్యం పిండి ల తురిమిన కొబ్బరి ,వేడి నీళ్లు ,ఉప్పు వేసి ముద్దా ల తడపాలి 
 • చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి 
 • ఆ ఉండలను ఇడ్లీ ట్రే లో అమర్చి ఆవిరికి ఉడికించుకొని సర్వ్ చేయాలి 

Choose Your Favorite Festival Recipes

 • మిల్క్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్పైసి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • నువ్వుల బాల్స్

  View Recipe
 • కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్టూఫడ్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • తాటి బెల్లం కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • పిడి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • వెజిటల్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
Engineered By ZITIMA