సాబుదానా పాయసం

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 25 నిముషాలు
Cooking Time: 10 నిముషాలు
Hits   : 760
Likes :

Preparation Method

  • సాబుదానా ని నీళ్లలో ఉడికించుకోవాలి 
  • దానిలో చెక్కర వేసి కలపాలి 
  • దాని  2-3 నిముషాలు మరిగించుకోవాలి 
  • బాణీలో నెయ్యి వేసి వెడ్డెక్కక జీడిపప్పు మరియు కిస్మిస్  వేసి వేయించుకోవాలి 
  • పాలు  మరిగాక సాబుదానా చెక్కర మిశ్రమం వేయాలి 
  • ఆ మిశ్రమం పాయసం లాగా వచ్చాక వేయించుకున్న జీడిపప్పు ,కిస్మిస్ వేసి వేడిగా సర్వ్ చేయాలి  

Choose Your Favorite Diwali Recipes

  • దీవాలి స్పెషల్ మటన్ బిరియాని

    View Recipe
Engineered By ZITIMA