బాదాం ఖీర్

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 15 నిముషాలు
Cooking Time: 10 నిముషాలు
Hits   : 1155
Likes :

Preparation Method

  • బండపాటి బాణీలో చెక్కర ,పాలు వేసి మరిగించుకోవాలి 
  • ఒక అయిదు బాదాం లను గిరి పెట్టుకోవాలి 
  • జీడిపప్పు  బాదాం ని  మంచిగా పేస్ట్ లాగా రుబ్బి పెట్టుకోవాలి 
  • బాణీలో నెయ్యి వేసి సరపప్పు ,బాదాం ,పిస్తా వేసి వేయించుకోవాలి 
  • పాలలో వేయించిన పలుకులు ,జీడిపప్పు బాదాం పేస్ట్ ,ఇలాచీ పొడి వేసి బాగా కలపాలి 
  • మరిగినాక వేడిగా కానీ చల్లగా కానీ సర్వ్ చేయండి 

Choose Your Favorite Diwali Recipes

  • దీవాలి స్పెషల్ మటన్ బిరియాని

    View Recipe
Engineered By ZITIMA