పెసరులు కోజ్హుక్కట్టై

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 10 నిముషాలు
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 666
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం ని నానపెట్టి వడకట్టి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి 
 • పేసర్లని ఆరు గంటలు నానపెట్టి ఉడికించుకోవాలి 
 • బియ్యం పిండి లో వేడినీళ్లు పోసి ఉప్పు వేసి పిండి ని ముద్దా ల తడుపుకోవాలి 
 • చిన్న పిండి ముద్దా తీసుకొని కొంచం పల్చగా చేసి దానిలో పప్పు మిశ్రమం ఉంచి మల్లి చుట్టూ మూస్తూ గుండ్రంగా చేయాలి 
 • వీటిని ఆవిరికి ఉడికించుకొని వేడిగా సర్వ్ చేయాలి 

Choose Your Favorite Festival Recipes

 • మిల్క్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్పైసి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • నువ్వుల బాల్స్

  View Recipe
 • కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్టూఫడ్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • తాటి బెల్లం కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • పిడి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • వెజిటల్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
Engineered By ZITIMA