స్టూఫడ్ కోజ్హుక్కట్టై

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 45 నిముషాలు
Cooking Time: 40 నిముషాలు
Hits   : 732
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం ని నానపెట్టి వడకట్టి పొడి చేసిపెట్టుకోవాలి 
 • కొబ్బరిని తురుముకోవాలి 
 • కొబ్బరి తురుము మరియు చెక్కర కలిపి పెట్టుకోవాలి 
 • బియ్యం పిండి లో ఉప్పు వేసి వేడినీళ్లు పోసి మెత్తగా పిండి ముద్దా ల తడపాలి 
 • పిండి ని చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని దానిలో లోపల కొబ్బరి చెక్కర మిశ్రమం ఉంచి మల్లి స్టూఫిన్గ్ బయటకు రాకుండా గుండ్రంగా చుటయాలి
 • కోజ్హుక్కట్టై లను ఆవిరికి ఉడికించుకోవాలి 
 • స్టవ్ అరిపేసి సర్వ్ చేయండి 

Choose Your Favorite Festival Recipes

 • మిల్క్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్పైసి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • నువ్వుల బాల్స్

  View Recipe
 • కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • స్టూఫడ్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • తాటి బెల్లం కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • పిడి కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
 • వెజిటల్ కోజ్హుక్కట్టై

  View Recipe
Engineered By ZITIMA