అనాసపనస కేసరి

Spread The Taste
Serves
మూడు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ముపై నిమిషాలు
Hits   : 1216
Likes :

Preparation Method

  • బెల్లంని పొడిగా చేసి మరియు పక్కన పెట్టుకోవాలి .
  • నెయ్యి లో ఎండుద్రాక్ష మరియు జీడిపప్పు ని వేయించాలి .
  • సగం అనాసపనస  ని రసం తీసుకోవాలి ( రెండువందల మీ . లి .).
  • మిగిలిన అనాసపనస ని పది సమాన భాగంగా కోసుకోవాలి .
  • నాలుగు కప్పుల నీళ్లను తీసుకొని ఉడికించుకోవాలి ,.
  • బియ్యం  మరియు  అనాసపనస రసం వేసి కలపాలి .
  • బియ్యం మెత్తగా ఐనంతవరకు ఉడికించుకోవాలి .
  • నెయ్యి , యలికులు, జీడిపప్పు , ఎండుద్రాక్ష వేసి బాగా కలుపుకోవాలి .
  • మంటలో నుండి   తీయకముందు అనాసపనస ముక్కల్ని వేసి కలపాలి .
  • వేడిగా అందించాలి .

Choose Your Favorite South Indian Festival Recipes

Engineered By ZITIMA