ఆకుకూరల దోస

Spread The Taste
Serves
ఐదు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ఒక దోసకు ఏడు నిమిషాలు
Hits   : 2403
Likes :

Preparation Method

  • దోసె ల పిండిలో ఉప్పు, తరిగి ఉంచిన ఆకు కూరలు, పచ్చిమిరప వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఒక దోసల పెనం వేడి చేయాలి.
  • ఒక గరిట పిండి తీసుకొని పెనం మీద గుండ్రంగ తిప్పుతూ అంత పరచుకొనేలా చేయాలి.
  • ఇదయం నువ్వుల నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
  • బంగారు రంగు వచ్చేవరకూ వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు దోసె ఐన తర్వాత మంట నుంచి దించి వేడిగా అందించాలి.
Engineered By ZITIMA