సాఫ్ట్ దోస

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: ముప్పై నిమిషాలు
Cooking Time: ఏడు నిమిషాలు ఒక దోసకు
Hits   : 702
Likes :

Preparation Method

  • రకరకాల బియ్యం, మినపపప్పు మరియు మెంతులును కలిపి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • దీనిని ఉప్పుతో కలిపి రుబ్బాలి మరియు కలిపి ఆరుగంటల పాటు ఉంచాలి.
  • ఒక స్పూన్ లో ముద్దను తీసుకొని గుండ్రంగా దోస దళసరి దోస వచ్చేలా చేయాలి .
  • దోసను మూతతో మూతపెట్టి కొన్ని నిమిషాలు ఉంచాలి. 
  • ఇదయం నువ్వులనూనెను దోస అంచులలో చల్లాలి.
  • తక్కువ  మంటలో ఉంచాలి.
  • దోసను తిరగవేసి ఉడికించాలి.
  • మంట నుండి తొలగించి మరియు వేడిగా అందించాలి.
Engineered By ZITIMA