టమాట ఊతప్పం

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 1 గంట 20 నిముషాలు
Cooking Time: 6 ని. ఒక ఊతప్పంకి
Hits   : 776
Likes :

Preparation Method

  • బియ్యం, కందిపప్పు, ఎండు మిరపకాయలు కలిపి రెండు గంటలసేపు నానపెట్టాలి.
  • పైన వాటికి టమాట, ఉప్పు, చింతపండు కలిపి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
  • పెనం వేడిచేసుకొని, బాగా వేడైన పెనం మీద ఒక గరిటెడు పిండి తీసుకొని కొంచం మందంగా దోశ వేసుకోవాలి.
  • ఇధయం నువ్వుల నూనె తీసుకొని దోశ అంచుల మీద చల్లాలి.
  • దోశని తిప్పుకొని, కొద్దిగా ఇధయం నువ్వుల నూనె వేసుకోవాలి.
  • దోశ కాలిన తరువాత మంట మీదనుంచి తీసి వేడి వేడిగా వడ్డించాలి.
Engineered By ZITIMA