కొబ్బరి పాలు మురుకు

Spread The Taste
Serves
Preparation Time: 30 నిముషాలు
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 6613
Likes :

Preparation Method

  • బియ్యం ని నానపెట్టి , ఉప్పు వేసుకొని  పొడి చేసుకోవాలి 
  • మినపప్పు ని వేయించుకొని పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి 
  • కొబ్బరి లోంచి పాలు తీసి పెట్టుకోవాలి 
  • రుబ్బిపెట్టుకున బియ్యం ,మినపప్పు  పొడి ,కొబ్బరి పాలు ,,నువ్వులు ,వెన్న వేసి బాగా కలపాలి 
  • ఒక డీప్ ఫ్రై పాన్ లో నూనె పోసి వెడ్డెక్కక మురుకు పిట్ట లో ఈ తాయారు చేసుకున్న మిశ్రమం పెట్టి నూనె లో గుండ్రంగా వత్తుకోవాలి 
  • మురుకుని కరకర లాడే ల వేయించుకొని గాలి చేరని డబ్బా లో భద్రపరచాలి 

Choose Your Favorite Diwali Recipes

  • దీవాలి స్పెషల్ మటన్ బిరియాని

    View Recipe
Engineered By ZITIMA