తీపి సమోసా

Spread The Taste
Makes
15
Preparation Time: 1 గంట
Cooking Time: 20 నిముషాలు
Hits   : 2171
Likes :

Preparation Method

 • ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో మైదా, ఉప్పు తీసుకొని సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని మెత్తని ముద్దగా చేసుకోవాలి.
 • కొబ్బరి తురుముకోవాలి.
 • ఒక పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి తీసుకొని వేడిచేసి, తురిమిన కొబ్బరి వేసి వేయించుకోవాలి.
 • ఎప్పుడైతే తురిమిన కొబ్బరి కొద్దిగా రంగు మారుతుందో, వెంటనే గసగసాలు వేసి ఒక నిముషం సేపు వేయించాలి.
 • చల్లారనివ్వాలి.
 • తురిమి వేయించిన కొబ్బరికి పంచదార, యాలకులపొడి వేసి బాగా కలపాలి.
 • ముద్దగా చేసుకున్న పిండిలోంచి కొంత పిండి తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని, వృత్తాకారంగా నొక్కుకోవాలి.
 • తురిమిన కొబ్బరిని మధ్యలో పెట్టుకోవాలి.
 • ఒక చివరనుంచి ఇంకొక చివరకు మడిచి అర్ద వృత్తాకారంగా చేసుకోవాలి.
 • అంచులను వత్తిగాని, సమోసా కట్టర్తో గాని అంచులు మడుచుకోవాలి.
 • సమోసా కట్టర్ లేకపోతే అంచులు చేతితో అయినా మడుచుకోవచ్చు.
 • మిగిలిన పిండితో ఇలాగే సమోసాలు చేసుకోవాలి.
 • ఒక పాన్లో ఇధయం నువ్వులనూనె తీసుకొని వేడిచేసి, రెండు వైపులా బంగారు రంగు వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి.
 • నూనెలోంచి తీసి, వడ్డించాలి. 

Choose Your Favorite Diwali Recipes

 • దీవాలి స్పెషల్ మటన్ బిరియాని

  View Recipe
Engineered By ZITIMA