రిబ్బన్ పకోడి

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 1 గంట 40 నిముషాలు
Cooking Time: 50 నిముషాలు
Hits   : 2159
Likes :

Preparation Method

  • బియ్యం ని నానపెట్టుకోవాలి 
  • నానపెట్టుకున బియ్యం ,ఎండుమిరపకాయలు ,ఉప్పు మరియు ఇంగువ వేసి మెత్తగా రుబ్బి పెట్టుకోవాలి 
  • రుబ్బి పెట్టుకున్న మిశ్రమం లో చినిగే పిండి ,నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి 
  • ఒక డీప్ ఫ్రై పాన్ లో నూనె పోసి అది వెడ్డెక్కక సేగు పిట్టలో రిబ్బన్ బిళ్ళ పెట్టి ,దానిలో తయారు చేసుకున్న మిశ్రమం ని పెట్టి నూనె లో రిబ్బన్ ల మాదిరిగా  పిండాలి 
  • దాని కరకర లాడే వరకు వేయించుకోవాలి 
  • గాలి చేరని డబ్బా లో భద్ర పరచండి 

Choose Your Favorite Diwali Recipes

  • దీవాలి స్పెషల్ మటన్ బిరియాని

    View Recipe
Engineered By ZITIMA