తలకాయ మాంసం కూర (గొర్రె తల )

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాలు
Hits   : 2501
Likes :

Preparation Method

 • తలకాయ మాంసంని కడిగి ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి.
 • యెర్ర చిన్న ఉల్లిపాయల్ని బాగా తరగాలి.
 • అల్లంని మరియు వెల్లులిని ముద్దగా చేసుకోవాలి.
 • సోపుగింజలని,జిలకర్రని,గసగసాలాపొడిని,ధనియాలపొడిని,కారంని,దాల్చినచెక్కని,లవంగాలని కలిపి ముద్దగా చేసుకోవాలి.
 • కొబ్బరికాయ తురిమి చిక్కగ కొబ్బరిపాలు తీసుకోవాలి.
 • పెనంలో ఇదయంనువ్వులనూనె వేసి వేడి చేయాలి.
 • అల్లం,వెల్లులి మరియు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
 • తరిగిన యెర్ర చిన్న ఉల్లిపాయని వేసి బాగా వేయించాలి.
 • మసాలా పొడి వేసి చిన్న మంటలో ఉంచి పచ్చివాసనా పోయేవరకు వేయించాలి.
 • తలకాయ మాంసంని వేసి ఐదు నిమిషాలు పాటు ఉడికించాలి.
 • కావాల్సినన్ని నీళ్ళని వేసి,పసుపు వేసి,ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి.
 • తలకాయమంసం ఐన తరవాత కొబ్బరిపాలు వేయాలి.
 • ఇగురు దగ్గరకి వచ్చేవారుకూ ఉంచి పొయ్య మీద నుంచి దించి వేడిగా అందించుకోవాలి.

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA