పాల పూరి

Spread The Taste
Serves
మూడు
Preparation Time: పదిహేను నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరువై నిమిషాలు
Hits   : 2003
Likes :

Preparation Method

 • మైదా పిండి టీస్పూన్ ఇదయం నువ్వుల నూనె వేసి, ఉప్పు మరియు నీరు పోసి  పిసికి ముద్ద చేసుకోవాలి.
 • చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
 • మూత పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
 • పాలు వేడిచేసి, పంచదార, ఏలకుల పొడి, కుంకుమ పువ్వు అని వేసి బాగా కలపాలి.
 • లోతైన పాత్రలోకి తీసుకుని దానిని చాలార్చుకోవాలి .
 •  తయారు చేసుకుని ఉంచుకున్న ఉండలుని తీసుకుని రోటీల పిటా మీద గుండ్రని చిన్న చపాతీల పాముకోవాలి.
 • దళసరి బరువైన కడై  తీసుకుని మిగిలిన నువ్వుల నూనె వేసి వేడిచేసుకోవాలి.
 • ఎప్పుడైతే నూనె వేడిగా ఆవుతుందో, నూనెలో పూరి వేసి రెండు వైపులా బాగా వేపుతూ అన్నివైపులా బంగారు రంగు  వచ్చేలా వేయించాలి.
 • పూరిలు వడకట్టి తీసి పాలలో వేసి నాననివ్వాలి తరువాత అందించాలి.

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA