మేక మాంసం వేపుడు

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 1106
Likes :

Preparation Method

 • మటన్ ముక్కలో ఉప్పు మిరియాలు పొడి వేసి కలపాలి .
 • ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి.
 • పచ్చి మిరపకాయలు చిన్నవిగా కోసుకోవాలి.
 • ఒక పెద్ద పెనం లో ఇదయం నువ్వులు నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
 • పచ్చి మిర్చి,ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా వేయించాలి.
 • దీనిలో మటన్ ముక్కలు వేసి కలపాలి.
 • తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. 
 • ఉల్లిపాయలు,పచ్చిమిర్చి బాగా వేపి ,తునిలో మటన్ మిశ్రమాన్ని వేసి తక్కువ మంట ఉడికించుకోవాలి .
 • మంట నుంచి దించి వేడిగా అందించాలి.

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA