ఇడ్లీ పొడి

Spread The Taste
Makes
ఒకటిన్నర కేజీ పొడి
Preparation Time: ముప్పై నిమిషాలు
Cooking Time:
Hits   : 6227
Likes :

Preparation Method

 • వెడల్పాటి పెనమును వేడిచేయాలి .
 • నువ్వులను తప్ప మిగిలిన అన్ని మసాలాలు ను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేయించాలి .
 • దీనిని దంచి చల్లార్చాలి.నువ్వులను వేయించి  దీనికి కలిపి  రుబ్బాలి.
 • గాలి చొరబడని పాత్రలో ఉంచాలి.
 • దీనిని ఇదయం నువ్వుల నూనె తో కలిపి  మరియు ఇడ్లీ తో అందించాలి.                

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA