పచ్చి మామిడి పచ్చడి

Spread The Taste
Serves
రెండు
Preparation Time: ఐదు నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 932
Likes :

Preparation Method

 • మామిడికాయలుని కడిగి, తొక్క తీసి చిన్నచిన్న  ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
 • పచ్చి మిరపకాయలుని ముక్కలుగా చెయ్యాలి.
 • ఎండు మిరపకాయలుని  రెండు ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
 • ఒక పెనంలో ఇదయం నువ్వులు నూనె వేసి వేడి చెయ్యాలి.
 • దీనిలో ఆవాలు, కరివేపాకు,పచ్చి మిర్చి,ఎండు మిరపకాయలు  మరియు కరివేపాకు వేసి వేపించాలి.
 • కావలసినంత నీళ్లు వేసుకోవాలి.
 • ఇది ఉడకడం ప్రారంభం అయిన తరవాత దీనిలో పచ్చి మామిడికాయ ముక్కలని,పసుపు పొడి మరియు బెల్లం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
 • మామిడి పూర్తిగా ఉడికిన తరువాత  రెండు చిటికిలు ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
 • మంట నుండి దించి అందించాలి.

You Might Also Like

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA