బొమబ్య టోస్ట్

Spread The Taste
Serves
ఐదు
Preparation Time: పదిహేను నిముషాలు
Cooking Time: ఎనిమిది నిమాలలు అఫ్ రెండు స్లైసెస్
Hits   : 809
Likes :

Preparation Method

 • గుడ్డు  ని పగలు కొట్టాలి.
 • పంచదార ,కలర్ పొడి, పాలు బాగా  కలపాలి.
 • గుడ్డు మిశ్రమము లో  ప్రతి స్లయిస్ ముంచి  పక్కన పెట్టుకోవాలి.
 • దోస  పెనం వేడి చెయాలి, వేడిగా అయినతరువాత   ఒకేసారి నెయ్య వేసి  రెండు స్లైసెస్ బ్రెడ్ ని వేడిచేయాలి.
 • నెయ్యి ని ఇంకొంచెం  బ్రెడ్ అంచులకు అద్దాలి.
 •  తక్కువ మంట లో రెండువైపులా గోధుమ రంగులో వచ్చినంత వరకు వేడి చేయాలి.
 • వేడిగా   అందించాలి.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA