ఎగ్ అప్పం /ఎగ్ దోస

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 45
Cooking Time: 3 - 4 నిముషాలు ఒక అప్పం కి
Hits   : 934
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం,ఉప్పుడు బియ్యం మరియు మిన్న పప్పు ని కలిపి నాన్న పెట్టి ;రూబీ పెట్టు కోవాలి 
 • ఆ పిండి ని రాత్రి అంత పుల్లువ పెట్టాలి 
 • ఇప్పుడు మూడు చెంచాల బియా పిండి తో నీళ్లు కలిపి గంజి ల తయారు చేసు కోవాలి 
 • గంజి చల్లారాక పుల్లువ పెట్టిన పిండిలో కలపాలి 
 • ఇప్పుడు కొబారి పాళ్ళు తీసి ఉంచాలి 
 • చెక్కర తో గుడ్డు ఓడించింది 
 • దింట్లో సోంపు ,నెయ్యి,కొబరి పాళ్ళు ,ఉఫు  వేసి బాగా కలపాలి .దీని పుల్లువ పెట్టిన పిండి లో వేసి కలపాలి 
 • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వెడ్డెక్కక పిండి ని పెనం పైన వేసి గుండ్రంగా తిప్పాలి 
 • మూత పెట్టి కాలే వరకు వేచి ఉండాలి 
 • పెనం పైన నుంచి దించి వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA