బెల్లం ఐడియాప్పం

Spread The Taste
Makes
బెల్లం తో
Preparation Time: 25 ని నిమిషాలు
Cooking Time: 30 నిమిషాలు
Hits   : 805
Likes :
బెల్లం  శరీరానికి కావాల్సిన ఐరన్ ,ఉష్ణం ని అందిస్తుంది 

Preparation Method

 • బియ్యాన్ని నాన పెట్టి వడకట్టి ,పచ్చి బియ్యాన్ని పిండి గా ఆడించి పెట్టుకోవాలి .
 • బియ్యము పిండి ని ఉడికించుకోవాలి .
 • పొడి చేసుకున్న బెల్లాన్ని వేడినీటిలో కలపాలి .
 • బెల్లం నీటిని కొంచెం కొంచెంగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బియ్యం పిండికి కలుపుతూ, ఉండలు లేని జాలువారుడు మిశ్రమంగా తయారు చేసుకోవాలి .
 • ఇడ్లి రేకులకు నెయ్యి పూసి పెట్టుకోవాలి .
 • తయారు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఇడ్లి రేకుల లో వృత్తాకారం లో పోసుకోవాలి .
 • ఇడ్లి పాత్రను 7 నిమిషాల పాటు పొయ్యిమీద ఉంచాలి .
 • ఇదే మాదిరిగా మిగిలిన పిండిని వేడి వేడి ఇడియప్పలు గా తయారు చేసుకోవాలి .


Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA