బోండా మజ్జిగ గ్రేవీ

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 20 నిముషాలు
Cooking Time: 30 నిముషాలు
Hits   : 2348
Likes :

Preparation Method

 • చెనగపిండి లో  నీటి ని పోసి దరువాలుగా కలపాలి .
 • దానికి 1 చెంచా మిర్చి పొడి ,ఉప్పు , ఇంగువ ,పసుపు  వేసి బాగా కలిపి వుంచు కోవాలి .
 • పెరుగు ను చిలికి పెట్టుకోవాలి .
 • ఎండుమిర్చిలను ,కొబ్బరి తురుము తో కలిపి ,బాగా దంచుకోవాలి .
 • చనగా పిండి లో ఉల్లి ముక్కలు, ఉప్పు ,పచ్చిమిర్చి తరిగినవి ,కొంచం నీటితో కలిపి పిండి ముద్దగా చేసుకోవాలి .
 • బాణీ లో వెడ్డెక్కినా నూనె లో చనగా పిండి ముద్దలను చిన్న బోండాలుగా చేసి లోతూ గ  గోలించుకోవాలి .
 • మందమైన గిన్నెలో , తయారు చేసుకున్న దాలువారు చనగపిండి  కి తయారుగా వుంచిన పెరుగు ను జోడించి ని వేడి చేయాలి .
 • దాలువారు చనగా పిండి ,పచ్చి వాసనా పోయి, దగ్గర పడేంత వరకు వేడి చేయాలి .
 • దానికి గోలించుకున్న బోండాలను కలిపి పోయ్యీ నుంచి తీసి వడ్డించుకోవాలి .

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA