కరుణ కిజన్గ్ గోత్సు

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 20 నిముషాలు
Cooking Time: 20 నిమిషాలు
Hits   : 675
Likes :

Preparation Method

 • కరుణ కిజన్గ్ ని ముందుగానే ఉడికించుకొని పొట్టు తీసి చిదిమి పెట్టుకోవాలి 
 • బాణీలో  నూనె  వీడీకినాక ఆవాలు ,తరిగిన ఉల్లిపాయలు ,తరిగిన అల్లం,తరిగిన వెల్లులి ,తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించుకోవాలి 
 • దేనిలో చిదిమి పెట్టుకున్న కరుణ కిజన్గ్ వేసి ,పసుపు ,ఉప్పు ,చింతపండు గుజ్జు వేసి కలిపి చిన్నటి మంటపై గోత్సు గట్టిపడేదాకా ఉన్నచాలి
 • ధాల్ రైస్ తో పాటు దీన్ని వడ్డించండి  

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA