చెట్టినాడ్ చికెన్ మిరియాల ఇగురు

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: పదిహేను నిమిషాలు
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాలు
Hits   : 1043
Likes :

Preparation Method

 • చికెన్ కి  కారం మరియు ఉప్పు వేసి ఒక గంట పాటు ఉంచాలి.
 • ఉల్లిపాయల్ని మరియు టొమాటోలని తరగాలి.
 • సోపు గింజల్ని మరియు మిరియాలని దంచాలి.
 • పెనంలో ఇదయంనువ్వులనూనె వేసి వేడి చేయాలి.
 • ఉల్లిపాయల్ని,టమోటాలని వేసి దోరగా వేయించాలి.
 • చికెన్ ముక్కల్ని వేసి,చిన్న మంటలో పెట్టి పది నిమిషాలు వేయించాలి.
 • సోపు గింజల్ని సగం వేసి -మిరియాలపొడిని వేసి బాగా కలిపి ఒక మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు పాటు ఉంచాలి.
 • ధనియాలపొడి,మిగిలిన సోపు గింజలు-మిరియాల పొడి వేసి వేయించాలి.
 • కొబ్బరి పాలు వేసి ఉడకనివ్వాలి.
 • చికెన్ ఉడికాక ఇగురు చిక్క బడిన తరవాత,పొయ్య మీద నుంచి దించి అందించుకోవాలి.

You Might Also Like

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA