వరి వొడియాలు పొరుటు

Spread The Taste
Serves
రెండు
Preparation Time: పది నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 2520
Likes :

Preparation Method

 • నౌకేను లో నీళ్లు వేసి ఉడికించాలి .
 • వరి వొడియాలు ను వేసి ఉడికించాలి .
 • నీళ్లను వార్చాలి .
 • ఎర్రని చిన్న ఉల్లిపాయల్ని పరిమాణంగా త్రాగాలి .
 • ఎండిమిర్చీల్ని రెండు ముక్కలుగా చేయాలి .
 • ఇదయం నువ్వులు నూనెతో పెనంని వేడి చేయాలి .
 • ఆవాలు , మినప పప్పు , కరివేపాకు , కారఎం వేసి వేపాలి .
 • ఎర్రని చిన్న ఉల్లిపాయలు గోధుమ రంగుగ వచినంతవరకు వేపాలి .
 • వొడియాలు ని వేసి కలపాలి .
 • ఉప్పుని సరిపడినంత వేసుకోవాలి .
 • వరి వొడియాలులో ఉప్పు ఉంటుంది మనకు కావలిస్తే ఉప్పు ని వేసుకోవచ్చు .
 • మంటలో నుండి తీసి వేసి మరియు అందించాలి .

You Might Also Like

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA