తీపి మరియు ఉప్పు కంద గడ్డ వేపుడు

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 870
Likes :

Preparation Method

 • కంద గడ్డ తొక్క తీసి చిన్న ముక్కలుగా తరగాలి,బఠాణి పరిమాణం లో తీసుకోవాలి ముక్కలు.
 • పెనం లో నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి.
 • జీడిపప్పుని,ఎండుద్రాక్షని కాల్చాలి.
 • వేరే పెనం లో ఇదయం నువ్వుల నూనె వేసి వేడి చేయాలి,వేడి అయ్యాక వేయించిన వేరుశనగ ని  వేసి మరలా వేయించి ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి.
 • ఆ నూనె లోనే, కంద గడ్డని కొంచెం కొంచెం వేసుకొని గోధుమ వర్ణం మరియు కరకర లాడేవరకు వేయించాలి.
 • వేయించిన కందగడ్డలో,వేరుశనగ,కారం,ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి.
 • నెయ్యిలో వేయించిన ఎండుద్రాక్షని,జీడిపప్పుని మరియు స్పటిక చక్కెర ని వేయాలి.
 • బాగా కలుపుకొని అందించుకోవాలి.

You Might Also Like

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA