చెట్టినాడ్ ముడి పనస వేపుడు

Spread The Taste
Serves
నాలుగు
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ముప్పై నిమిషాలు
Hits   : 1322
Likes :

Preparation Method

 • అవసరంలేని తొక్కని మరియు పిక్కలిని  పనస నుండి తీసేయాలి.
 • చిన్న ముక్కలుగా తరిగి మజ్జిగ లో ముంచి ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి.
 • పచ్చిమిరప ని చీరాలి.
 • తరిగిన పనసకి ఉప్పు మరియు పసుపు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
 • నీళ్ళని పారేయాలి.
 • ఒక పెనం లో ఇదయం నువ్వుల నూనె తీసుకోని వేడి చేయాలి.
 • ఆవాలు మరియు మినపప్పుని వేయించాలి.
 • కచోరము,పచ్చిమిరప మరియు కరివేపాకు వేసి కలపాలి.
 • ఆ మిశ్రమానికి ఉడికించిన పనసని వేసి ఐదు నిమిషాలు పాటు కలపాలి.
 • తరిగిన కొబ్బరిని చల్లి కలుపుతూ వేపాలి.
 • పొయ్య మీద నుంచి దించి వేడిగా వడ్డించుకోవాలి.

You Might Also Like

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA