చెట్టినాడ్ తెల్ల పొంగణాలు

Spread The Taste
Serves
Preparation Time: మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time: ముపై నిమిషాలు
Hits   : 719
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యం,మినప పప్పు మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
 • మెత్తని ముద్దగా రుబ్బుకోవాలి.
 • కొబ్బరిని తురిమి పాలు తీసుకోవాలి.
 • పిండి ముద్దలో ఉప్పు, వంట సోడా వేసుకోవాలి.
 • ఒక పెనంలో ఇదయం నువ్వుల నూనె వేడి చేసుకోవాలి.అందులో ఒక పెద్ద గరిటెతో పిండి  ముద్దని వేసుకోవాలి.
 • నూనెని ఎక్కువ వేడి చేయకూడదు.
 • పొంగణాలు ఉడికిన తర్వాత రెండువైపులా తెల్లగా అయిన  తర్వాత దించుకోవాలి.
 • వేడి వేడి గా అందించాలి.

You Might Also Like

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA