రైస్ ఫ్రైయుమ్స్

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 782
Likes :

Preparation Method

 • బియ్యంని ఒక రాత్రి మొత్తం నానబెట్టుకోవాలి.
 • బియ్యం ని ఉప్పు వేసి ఒక ముద్దగా రుబ్బుకోవాలి.
 • నీళ్ళని ఒక పాత్ర  లో మరగనివ్వాలి.
 • ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న ముద్దని ఉడకనివ్వాలి.
 • అన్నం ముద్ద అయిపోయిన తరవాత,మురుక్కు అచ్చుని ముద్దలో వేసి వృత్తాకారపరిమాణం  లో ప్లాస్టిక్ షీట్ ఫై వేయాలి.
 • ఎండలో ఉంచాలి.
 • ఎండిపోయాక,దాచుకొని వాడుకోవాలి.

You Might Also Like

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA