చామగడ్డ ఫ్రై

Spread The Taste
Serves
3
Preparation Time: 15 నిముషాలు
Cooking Time: 20 నిమిషాలు
Hits   : 1468
Likes :

Preparation Method

 • చామగడ్డని ఉడికించి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకోవాలి   
 • బాణీలో  నూనె  వెడ్డెక్కినాక మూకలను వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి 
 • ముక్కలు కారకరలాడేదాకా ఉంచి నూనెలోంచి తీసేయాలి 
 • ఇపుడు ఇంకో బాణీలో నూనె వేసి వేయించుకున్న చామగడ్డ ముక్కలు ,ఉప్పు ,కారంపొడి ,గరంమసాలా వేసి బాగా కలిపి చిన్న మంట పైన న ఉంచి అవి వేగాక వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA