ఖీర పచ్చడి

Spread The Taste
Serves
5
Preparation Time: 20 నిముషాలు
Cooking Time: 2 నిముషాలు
Hits   : 4119
Likes :

Preparation Method

 • ఒక పెద్ద గిన్నెలో ఉప్పు,పెరుగు ,పొట్టుతీసి సన్నగా  చిన్నాగ తరిగిన  ఖీర ముక్కలు ,చిన్నగా గుండ్రంగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు,సన్నగా తరిగిన అల్లం  వేసి బాగా కలిపాలి
 • స్టవ్ మీద చిన్నా గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వెడ్డెక్కక ఆవాలు ,కరివేపాకు వేసి వేయించుకొని పెరుగులో కలపాలి 
 • ఇది బిరియాని తోకని ,చికెన్ గ్రేవీ  తోకని లేక మటన్ గ్రేవీ తోకని బాగా నప్పుతుంది 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA