పొట్లకాయ వేపుడు

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: పదిహేను నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 736
Likes :

Preparation Method

 • పోట్లకాయని తొక్క మరియు గింజలను తీసుకోవాలి.
 • గుండ్రంగా తరగాలి.
 • అల్లం వెలుల్లి ముద్ద , ధనియాలు పొడి , కారం , జొన్న పిండి , బియ్యం పిండి , ఉప్పు , తగినంత నీళ్లు వేసి మరియు పిండిలా చేసుకోవాలి.
 • పై మిశ్రమంకి పొట్లకాయ ముక్కలను కలుపుకోవాలి.
 • బాగా లోతైన పెనంలో ఇదయం నువ్వులనూనె వేసి వేడి చేయాలి.
 • పొట్లకాయ ముక్కలని కరకరాలుగా మరియు గోధుమ రంగుగ వచ్చినంత వరకు బాగా వేపుకోవాలి.
 • మంటలో నుండి తీసి వేసి మరియు అందించాలి.

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA