అరటికాయ పోరియల్

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 15 నిముషాలు
Cooking Time: 20 నిమిషాలు
Hits   : 1826
Likes :

Preparation Method

 • అరటికాయ పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కోసి నీళ్లలో వేసి ఉన్నచాలి
 • బాణీలో  నూనె  వెడ్డెక్కినాక ఆవాలు ,ఎండుమిరపకాయలు ,తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించుకోవాలి 
 • ఇపుడు దీనిలోఅరటికాయ ముక్కలు వేసి, ఉప్పు  వేసి వేయించుకోవాలి 
 • ముక్కలు కారకరలాడేదాకా వేయించుకొని కొబ్బరి చల్లి వేయించుకోవాలి 
 • వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA