పరుపు ఉసిలి

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 45 నిముషాలు
Cooking Time: 20 నిమిషాలు
Hits   : 1118
Likes :

Preparation Method

 • అన్ని పప్పులు కలిపి 20 నిముషాలు నానపెట్టి  వడకట్టి, 6 ఎండుమిరపకాయలు వేసి ఇంగువ వేసి గట్టిగ రుబ్బి  పెట్టుకోవాలి
 • అరటి ఆకూ ఆవిరి పాత్రా సైజుకి కత్తిరించి పెట్టుకోవాలి 
 • రుబ్బి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని అరటి ఆకూ మీద పరచి 15 నిమిషాల వరకు ఆవిరికి ఉడికించుకోవాలి .
 • చల్లిరిన తరువాత ,చేతితో చిదిమి పెట్టుకోవాలి .
 • బీన్స్ ని తరిగి,ఉడికించి పెట్టాలి .
 • బాణీలో ఇదయం నువ్వుల నూనెని వేడిచేసుకోవాలి .
 • ఆవాలు ,మినపప్పు ,ఎండుమిరపకాయలు ,కరివేపాకు ,తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించుకోవాలి .
 • దీనిలో ఉడికించి పెట్టుకున్న బీన్స్ ,చిదిమి పెట్టుకున్న పప్పు ని వేసి 3  నిమిషాలవరకు వేయించాలి .
 • తరువాత మోస్తరు సెగ మీద 5 నిముషాలవరకు వేయించుకొని వేడిగా వడ్డించండి.
.

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA