బెండకాయ పొరుటు

Spread The Taste
Serves
ఆరు
Preparation Time: ముపై నిమిషాలు
Cooking Time: ఇరవై నిమిషాలు
Hits   : 788
Likes :

Preparation Method

 • ఒక ఇంచ్ పరిమాణంగా బెండకాయ ముక్కల్ని తురమాలి .
 • టమాటో లు కొంచంగా  తురమాలి .
 • వెడల్పు పెనం లో ఇదయం నువ్వులు నూనె వేసి వేడిగా అయ్యాక , అందులో కరివేపాకు , టమాటో మరియు రెండు నిమిషాలుపాటుగా  వేపాలి .
 • బెండకాయల్ని బాగా కలపాలి .
 • పెరుగు ,ఉప్పు ,జీలకర్ర పొడి ,వేసి బాగా కరకరాలుగా వచినంతవరకు వేపాలి .
 • కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలపాలి .
 • మంటలో నుండి తీసి అందించాలి .

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA