ఉల్లిపాయ పచ్చడి

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 10 నిముషాలు
Cooking Time:
Hits   : 1191
Likes :

Preparation Method

 • ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడ్డుగా కోసి పెట్టుకోవాలి 
 • పెరుగులో ఉప్పు కలిపి పెట్టుకోవాలి 
 • ఇపుడు దానిలో ఉల్లిపాయలు ,పచ్చిమిరపకాయలని వేసి బాగా కలపాలి 
 • బిరియాని తోకని, చికెన్ గ్రేవీ తోకని ,మటన్ గ్రేవీ తోకని ఇది బాగా నప్పుతుంది 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA