కొవాక్కై పోరియల్

Spread The Taste
Serves
5
Preparation Time: 15 నిముషాలు
Cooking Time: 20 నిమిషాలు
Hits   : 1059
Likes :

Preparation Method

 • కొవాక్కైస్ /దొండకాయ లను సన్నగా గుండ్రంగా తరిగి పెట్టుకోవాలి 
 • ఉల్లిపాయలు  సన్నగా పొడవుగా తరిగి పెట్టుకోవాలి 
 • టమాటో లు సన్నగా తరిగిపెట్టుకోవాలి 
 • బాణీలో  నూనె  వెడ్డెక్కినాక ఉల్లిపాయలు ,టొమాటోలు వేసి వేయించాలి 
 • దీనిలో తరిగిన   కొవాక్కైస్ /దొండకాయ ముక్కలు వేసి 5 నిముషాలు వేయించుకోవాలి 
 • ముక్కలు వేగాక కారంపొడి ,ఉప్పు,పసుపు వేసి కూరగాయ ముక్కలు ఎరుపు రంగులోకి వచ్చేదాకా వేయించుకొని వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA