పీఎస్ పోరియల్

Spread The Taste
Serves
4
Preparation Time: 20 నిముషాలు
Cooking Time: 10 నిముషాలు
Hits   : 965
Likes :

Preparation Method

 • బాటని ని ఉడికించుకోవాలి 
 • కొబ్బరిని గసగసాలు రూబీ పెట్టుకోవాలి 
 • స్టవ్ మీద మూకుడు పెట్టి నూనె పోసి వేడెక్కినాక తరిగిన ఉల్లిపాయలు ,తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ,బాటని వేసి వేయించుకోవాలి 
 • ఇపుడు రుబ్బిన మసాలా వేసి నీళ్ళుపోసి ఉడికించుకోవాలి 
 • బాటని ఉడికినాక గ్రేవీ గట్టిపడక స్టవ్ ఆర్పీ వేడిగా వడ్డించండి 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA