చల్ల మిరపకాయలు

Spread The Taste
Serves
Preparation Time: ఇరవై నిమిషాలు
Cooking Time:
Hits   : 893
Likes :

Preparation Method

 • ఒక ఫోర్క్ తో పచ్చిమిరపకాయలకీ చీలికలు చేయాలి.
 • ఒక గిన్నెలో పెరుగు ఉప్పు మరియు పచ్చిమిరపకాయలు వేయాలి.
 • బాగా కలిపి ఒక నూలు గుడ్డతో మూత పెట్టాలి.
 • తర్వాత ఎండలో పెట్టాలి.
 • ఉదయాన్నే పెరుగు పిండి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
 • ప చ్చిమిరపకాయలని ఎండలో పెట్టాలి.
 • సాయంత్ర సమయం లో మరల వాటిని పెరుగులో వేయాలి.
 • పెరుగుని మిరపకాయలు పట్టేంతవరకు ఇలాగే రోజూ చేయాలి.
 • తరవాత ఎండలో పెట్టి అవి బాగా ఎండేంతవరకు ఉంచాలి.
 • అవసరం అయినపుడు మిరపకాయలను ఇదయం నువ్వులనూనె లో వేయించుకోవాలి.
కీలక పదం : ఎండిన పచ్చిమిరపకాయలు 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA