గోరుచిక్కుడుకాయల వతల్

Spread The Taste
Serves
Preparation Time:
Cooking Time:
Hits   : 787
Likes :

Preparation Method

 • లోతైన పాత్రలో నీళ్లని కాచాలి.
 • చింతపండుని నానబెట్టి  రసంను తీయాలి.
 • నీరు మరిగిన తరువాత , గోరుచిక్కుడుకాయలు వేయాలి.
 • చింతపండు రసమును, ఉప్పు వేసి  ఉడికించాలి, 
 • మంట నుండి  దించి దీనిని ఎండలో ఉంచాలి .
 • పూర్తిగా ఆరిన తరువాత , గాలి దురని పాత్రలో ఉంచాలి.
 • వతల్ ను పులి కులంబు మరియు కుజంబు వతల్ లో వాడుకోవచ్చు.

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA