కందగడా పులుసు

Spread The Taste
Serves
6
Preparation Time: 20 నిముషాలు
Cooking Time: 10 నిముషాలు
Hits   : 744
Likes :

Preparation Method

 • కందగడ్డని ఉడికించుకొని పొత్తు తీసి గుండ్రంగా కోసి పెట్టుకోవాలి 
 • ఎండుమిరపకాయలని,జిలకరాని మరియు ఉల్లిపాయల్ని రుబ్బి  ఉంచాలి 
 • స్టవ్ మీద మూకుడు పెట్టి చింతపండు గుజ్జును పోసి దానిలో పసుపు,రుబ్బిన మసాలా,ఉప్పు ,నూనె వేసి మరిగించుకోవాలి 
 • పులుసులోనిచి నూనె బయట్టకి వచ్చేదాకా మరిగించుకొని వేడిగా వడ్డించుకోండి 

Choose Your Favorite Tamil Nadu Recipes

 • చెట్టినాడ్ చికెన్ కూర

  View Recipe
 • చికెన్ చెట్టినాడ్ వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడు మేకమాంసం మసాలా వేపుడు

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ చేపలు కూర

  View Recipe
 • చెట్టినాడ్ గుడ్డు ఇగురు

  View Recipe
 • చిట్టినాడ్ గుడ్ల వేపుడు

  View Recipe
 • అరటి పువ్వు-మునగాకుల వేపుడు

  View Recipe
 • గోరుచిక్కుడుకాయల కూర

  View Recipe
 • తెలుపు గుమ్మడికాయ కూటు

  View Recipe
 • పచ్చి మామిడి పచ్చడి

  View Recipe
 • మేక మాంసం వేపుడు

  View Recipe
 • మేక మాసం చుక్క మసాలా

  View Recipe
 • మిగిలిపోయిన సెనగలు పకోడీ

  View Recipe
 • కరకరలాడే చేపల వేపుడు

  View Recipe
Engineered By ZITIMA